Disclaimer

Informatie op deze site

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie of getoonde gegevens, beschikbaarheden of bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaarden wij daarom geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site hebben we links opgenomen naar externe websites. Hoewel we deze regelmatig controleren zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Auteursrechten

Op deze website rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag daarom worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. De foto’s op deze website zijn onze eigen producties en blijven ons eigendom. Wil u ze gebruiken? Laat het ons weten en gebruik een bronvermelding.

Op andere sites linken naar pagina’s van onze website is toegestaan op voorwaarde dat dit onze goede naam niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat wij hiervoor toestemming verleenden als dat niet het geval is.

Onjuistheden

Mocht je op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan horen wij dat graag. U kan dan een e-mail sturen naar info@marasco-provence.com.